!! Vigtigt - Bemærk - Vigtigt !!

Vort mål er at sælge gode oplevelser til vore gæster!

Vi sejler derfor helst ikke vore gæster ud i en dårlig oplevelse, da vi meget gerne vil se vore gæster igen!

Du kan ikke forvente at kunne sejle i alt slags vejr!

Vi sejler ikke ud i tåge, vind og vejrforhold, der på forhånd vil gøre turen ubehagelig og usikker!

Men husk, at en aflyst tur fra rederiet på grund af dårlige vejrforhold betyder:

Ingen dårlig oplevelse og ingen udgift for dig!

Af sikkerhedsmæssige årsager medtager vi ikke gravide personer eller personer med dårlig ryg/hjerte og lign., da bølger kan slå relativt kraftigt til båden. Personer over 150 kg. eller under 20 kg. Medtages desværre heller ikke.

Hverken rederi eller besætning, kan gøres ansvarlige for bølgers indvirkning bådens bevægelser, og hvad disse bevægelser måtte lave af umiddelbar eller efterfølgende skade på krop og ejendele!

Alle personer ombord skal bære redningsveste som lånes af rederiet, og skal tages på inden ombordstigning, og aftages og afleveres når man er ankommet på land..

Det er ikke tilladt at medbringe spidse og skarpe genstande om bord.

Berusede, påvirkede og personer der i øvrigt måtte kunne påvirke turens sikkerhed vil/kan uden specifik begrundelse kunne afvises af besætning og rederi.

Kunder skal efterkomme besætnings anvisninger!

Tobaksrygning og brug af åben ild er ikke tilladt om bord.

Det er ikke tilladt at kaste affald i vandet fra båden.